สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านป่าตาล

Banpatal Schoolประกาศราคากลาง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่กิจกรรม : 2021-11-18

         โรงเรียนบ้านป่าตาล มีความประสงค์จะจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางจ้าง เป็นเงิน 250,000 บาท
รายละเอียดตามแบบสรุปผลการกำหนดราคากลางดังแนบมาด้วยนี้

โรงเรียนบ้านป่าตาล

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนบ้านป่าตาล